Terug naar vorige pagina

Harmonicatektsen Aardgasvrij Wonen

In dit Word-document treft u teksten over de campagne WijDoenWat.nl inzake Aardgasvrij Wonen in 15 gemeenten in Noord-Holland Noord. De teksten zijn opgebouwd van kort naar steeds langer en kunnen toegepast worden al naar gelang er ruimte beschikbaar is.

De teksten zijn beschikbaar in 5 lentes:

  • KORTST <41 woorden>
  • KORTER <84 woorden>
  • KORT <105 woorden>
  • MIDDELLANG <208 woorden>
  • LANG <297 woorden>

 

Download Harmonicatektsen_aardgasvrijwonen_v03.docx
Harmonicatektsen_aardgasvrijwonen_v03.docx - 19 KB