Terug naar vorige pagina

Interview Cees Tip – Intermaris (lage resolutie)

In dit interview van WijDoenWAT.nl vertelt Cees Tip hoe woningcorporatie Intermaris haar beleid voor aardgasvrij wonen inricht en afstemt op haar huurders.

In dit interview geeft Cees Tip antwoordt op de volgende vragen:

  1. Hoe ziet jullie routekaart naar aardgasvrij eruit?
  2. Hoe werkt Kennemer Wonen daarin samen met gemeenten?
  3. Hoe worden huurders meegenomen in energiezuinig en aardgasvrij wonen?
  4. WAT. nu? en WAT. later:
   1. Wat doen jullie nu al?
   2. En wat hebben jullie voor later ingepland?
  5. Waar kunnen huurders terecht voor vragen, meer informatie?

 

Download Interview Dick Tromp - Kennemer Wonen
Interview Dick Tromp-v02.mp4 - 142 MB