Terug naar vorige pagina

Interview wethouder Bart Nootebos (hoge resolutie)

In dit interview van WijDoenWAT.nl vertelt wethouder Bart Nootebos hoe gemeente Stede Broec het beleid voor aardgasvrij wonen inricht en afstemt op de inwoners van de gemeente.

In dit interview geeft Bart Nootebos antwoordt op de volgende vragen:

    1. Wat vraagt de warmtetransitie van jullie?
    2. Hoe pakken jullie de regierol op?
    3. Wie zijn er betrokken bij het opstellen van de warmtetransitie visie?
    4. Wanneer en hoe nemen jullie de inwoners mee in de warmteplannen?
    5. WAT. nu? en WAT. later?

 

Download Interview Bart Nootebos
Interview Bart Nootebos-v04.mp4 - 72 MB