Terug naar vorige pagina

Interview wethouder Erik Bekkering (lage resolutie)

In dit interview van WijDoenWAT.nl vertelt wethouder Erik Bekkering hoe gemeente Bergen (NH) haar beleid voor aardgasvrij wonen inricht en afstemt op de inwoners van de gemeente.

In dit interview geeft Erik Bekkering antwoordt op de volgende vragen:

    1. Wat vraagt de warmtetransitie van jullie?
    2. Hoe pakken jullie de regierol op?
    3. Wie zijn er betrokken bij het opstellen van de warmtetransitie visie?
    4. Wanneer en hoe nemen jullie de inwoners mee in de warmteplannen?
    5. WAT. nu? en WAT. later?

 

Download Interview Erik Bekkering (lage resolutie)
Interview Erik Bekkering-v03-lores.mp4 - 41 MB