Terug naar vorige pagina

Interview wethouder Falgun Binnendijk (hoge resolutie)

In dit interview van WijDoenWAT.nl vertelt wethouder Falgun Binnendijk hoe gemeente Castricum het beleid voor aardgasvrij wonen inricht en afstemt op de inwoners van de gemeente.

In dit interview geeft Falgun Binnendijk antwoordt op de volgende vragen:

    1. Wat vraagt de warmtetransitie van jullie?
    2. Hoe pakken jullie de regierol op?
    3. Wie zijn er betrokken bij het opstellen van de warmtetransitie visie?
    4. Wanneer en hoe nemen jullie de inwoners mee in de warmteplannen?
    5. WAT. nu? en WAT. later?

 

Download Interview Falgun Binnendijk
Interview Falgun Binnendijk-v03.mp4 - 53 MB