Terug naar vorige pagina

Interview wethouder Harry Nederpelt (hoge resolutie)

In dit interview van WijDoenWAT.nl vertelt wethouder Harry Nederpelt hoe gemeente Medemblik haar beleid voor aardgasvrij wonen inricht en afstemt op de inwoners van de gemeente.

In dit interview geeft Harry Nederpelt antwoordt op de volgende vragen:

    1. Wat vraagt de warmtetransitie van jullie?
    2. Hoe pakken jullie de regierol op?
    3. Wie zijn er betrokken bij het opstellen van de warmtetransitie visie?
    4. Wanneer en hoe nemen jullie de inwoners mee in de warmteplannen?
    5. WAT. nu? en WAT. later?

 

Download Interview Harry Nederpelt
Interview Harry Nederpelt-v02.mp4 - 53 MB