Terug naar vorige pagina

Interview wethouder Nils Langedijk (lage resolutie)

In dit interview van WijDoenWAT.nl vertelt wethouder Nils Langedijk hoe gemeente Langedijk haar beleid voor aardgasvrij wonen inricht en afstemt op de inwoners van de gemeente.

In dit interview geeft de wethouder antwoordt op de volgende vragen:

    1. Wat vraagt de warmtetransitie van jullie?
    2. Hoe pakken jullie de regierol op?
    3. Wie zijn er betrokken bij het opstellen van de warmtetransitie visie?
    4. Wanneer en hoe nemen jullie de inwoners mee in de warmteplannen?
    5. WAT. nu? en WAT. later?

 

Download Interview Nils Langedijk (lage resolutie)
Interview Nils Langedijk-v02-lores.mp4 - 33 MB