Terug naar vorige pagina

Interview wethouder Remco Duijnker (lage resolutie)

In dit interview van WijDoenWAT.nl vertelt wethouder Remco Duijnker hoe gemeente Den Helder haar beleid voor aardgasvrij wonen inricht en afstemt op de inwoners van de gemeente.

In dit interview geeft Remco Duijnker antwoordt op de volgende vragen:

    1. Wat vraagt de warmtetransitie van jullie?
    2. Hoe pakken jullie de regierol op?
    3. Wie zijn er betrokken bij het opstellen van de warmtetransitie visie?
    4. Wanneer en hoe nemen jullie de inwoners mee in de warmteplannen?
    5. WAT. nu? en WAT. later?

 

Download Interview Remco Duijnker (lage resolutie)
Interview Remco Duijnker-v02-lores.mp4 - 48 MB