Terug naar vorige pagina

Interview wethouder Samir Bashara (hoge resolutie)

In dit interview van WijDoenWAT.nl vertelt wethouder Samir Bashara hoe gemeente Hoorn het beleid voor aardgasvrij wonen inricht en afstemt op de inwoners van de gemeente.

In dit interview geeft Samir Bashara antwoordt op de volgende vragen:

    1. Wat vraagt de warmtetransitie van jullie?
    2. Hoe pakken jullie de regierol op?
    3. Wie zijn er betrokken bij het opstellen van de warmtetransitie visie?
    4. Wanneer en hoe nemen jullie de inwoners mee in de warmteplannen?
    5. WAT. nu? en WAT. later?

 

Download Interview Samir Bashara
Interview Samir Bashara-v04.mp4 - 104 MB