Terug naar vorige pagina

Interview wethouder Theo Meskers (lage resolutie)

In dit interview van WijDoenWAT.nl vertelt wethouder Theo Meskers hoe gemeente Hollands Kroon het beleid voor aardgasvrij wonen inricht en afstemt op de inwoners van de gemeente.

In dit interview geeft Theo Meskers antwoordt op de volgende vragen:

    1. Wat vraagt de warmtetransitie van jullie?
    2. Hoe pakken jullie de regierol op?
    3. Wie zijn er betrokken bij het opstellen van de warmtetransitie visie?
    4. Wanneer en hoe nemen jullie de inwoners mee in de warmteplannen?
    5. WAT. nu? en WAT. later?

 

Download Interview Theo Meskers (lage resolutie)
Interview Theo Meskers-v04-lores.mp4 - 23 MB