Terug naar vorige pagina

Interview wethouder Hans Heddes (lage resolutie)

In dit interview van WijDoenWAT.nl vertelt wethouder Hans Heddes hoe gemeente Schagen het beleid voor aardgasvrij wonen inricht en afstemt op de inwoners van de gemeente.

In dit interview geeft Hans Heddes antwoordt op de volgende vragen:

    1. Wat vraagt de warmtetransitie van jullie?
    2. Hoe pakken jullie de regierol op?
    3. Wie zijn er betrokken bij het opstellen van de warmtetransitie visie?
    4. Wanneer en hoe nemen jullie de inwoners mee in de warmteplannen?
    5. WAT. nu? en WAT. later?

 

Download Interview Hans Heddes (lage resolutie)
Interview Hans Heddes-v05-lores.mp4 - 44 MB