Terug naar vorige pagina

Soundbite – Liander – Ziet Liander potentie in waterstof?

In dit fragment uit het interview van WijDoenWAT.nl geeft Ruben van Loonvan Liander  antwoordt op de volgende vraag:

“Ziet Liander potentie in waterstof?”

Download SB - Liander - Ziet Liander potentie in waterstof?
SB - Liander - Ziet Liander potentie in waterstof-v02.mp4 -